Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013

USDollar Index

USDollar Index collapses.
A reaction here is probable.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου